Disclaimer


Auteursrecht
De inhoud van deze ontbijtservice site, de daarin opgenomen gegevens over ontbijt bestellen, afbeeldingen van ontbijtmanden, teksten over ontbijtbuffet en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij legoutmattina.eu Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Gout Mattina in Serskamp is het niet toegestaan de ontbijtsite of enig onderdeel daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken online via internet, door middel van digitale dupplicatie, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze ontbijtservice site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze gegevens. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Sonny bonds bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die resulteert uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere en promo websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij geven dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaarden op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.